Hundrast startade i januari 2019 och vi har idag har vi nästan 200 kunder. Vi erbjuder rastning av hunden samt enklare städning i hemmet. 

Vi strävar alltid efter att kunna leverera en högklassig service. Vårt mål är att skapa långsiktiga lösningar för våra kunder. Genom att ha en öppen och rak kommunikation skapar vi en familjär relation till både tvåbenta och fyrbenta. Flera av våra kunder har varit med ända sedan starten.

Vi värnar om mångfald och har bland annat ett tätt samarbete med arbetsförmedlingen, något som lett till att vi kunnat hjälpa flera personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb. Vi jobbar aktivt för att ha en bra blandning bland våra medarbetare både när det gäller kön och ålder. 

Vi är 20 stycken som jobbar på Hundrast och åldersskillnaden mellan vår yngsta och äldsta medarbetare är nästan 50 år. Vi jobbar i olika områden och alla våra anställda tilldelas ett distrikt. Det innebär att det för det mesta är samma person som kommer och rastar hunden vilket skapar en trygghet såväl för hunden som för er som hundägare. 

Om en rastare blir sjuk så finns våra två arbetsledare på plats för att komma och rasta hundarna. Arbetsledarna är ute i verksamheten dagligen och träffar hundar, vilket innebär att hunden känner personen som kommer. 


Vi kommer hem till er avtalad tid och ni kan följa oss i realtid på våra sociala medier. Vi uppdaterar vår instagram med en videosnutt på varje promenad. 


Hos oss får hunden bästa möjliga omvårdnad samtidigt som den får vara hemma i sin trygga miljö på dagarna. Ni slipper logistiken att hämta och lämna på dagis eller gå hem och rasta hunden på lunchen. 


Givetvis innehar vi F-skattesedel och ansvarsförsäkring. Företaget är försäkrat via IF och alla våra anställda omfattas av Fora försäkringar, vilket bland annat ger skydd vid arbetsskada samt tjänstepension genom SAF-LO.